Kamp

O kampu

Rukometni kamp "Rastimo“, poznati i priznati domaci i medjunarodni rukometni brend je jedinstvena sportska organizacija kod nas, Evropi i svetu u kojoj se po najsavremenijim metodama i sa najsavremenijim sredstvima radi na obogacivanju, usavrsavanju i ispravljanju rukometnog i drugih znanja mladih rukometasa i na strucnom osposobljavanju i usavrsavanju trenera. Rukometni kamp "Rastimo“ zauzima lidersku poziciju medju rukometnim kampovima.


5555555